backread


Look who’s here! CALI!

Yey! Dinala ni kuya ung aso niya d2 sa bahay. May kalaro na si Bam.

Kyot kyot lang nila.

Alis muna. Off to Alabang Town Center.


  1. jumbastard posted this